The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.

Uvjeti kupovine

Uvjeti kupovine

Uvjeti kupovine i uvjeti korištenja sa objašnjenjem pojmova


Korištenje

Internet stranice „GET Technology“ tech.get.ba možete koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupovine koji su niže navedeni.

Molimo Vas da Uvjete kupovine koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije početka korištenja tech.get.ba u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na web shopu ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste suglasni s ovim Uvjetima kupovine, u suprotnom GET d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti.

 

Ukoliko niste suglasni sa ovim uvjetima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istim.

 

Pojmovi

Prodavac je GET d.o.o., Rudarska 195, 88 000 Mostar, JIB: 4227931520007, PDV broj: 227931520007, e-mail: info@get.ba koja maloprodaju računara, perifernih jedinica, softvera, audio i video opreme, igraćih konzola, mobitela i ostale telekomunikacijske opreme obavlja pod nazivom GET d.o.o.

„GET Technology“ je web trgovina tech.get.ba u vlasništvu GET d.o.o..

Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem „GET Technology“.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na „GET Technology“, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Korištenje GET Technology“ je pristup stranici tech.get.ba radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine.

Korisnik GET Technology“ je svaka osoba koja web stranicu tech.get.ba koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Ugovor o kupoprodaji između prodavca i Kupca sklopljen je u trenutku kada Kupac plati robu.

 

Uvjeti kupovine

 

Postupak, te uvjeti kupovine/prodaje proizvoda putem „GET Technology“ definirani su kroz sljedeće parametre:

registracija, naručivanje proizvoda, cijena proizvoda, dostava, plaćanje, garancija, reklamacija i povrat, zaštita tajnosti ličnih podataka, intelektualno vlasništvo i druga pitanja vezana uz korištenje „GET Technology“ i online kupovine.

Korištenjem „GET Technology“ smatra se da je korisnik upoznat s ovim uvjetima kupovine te da iste prihvaća. Prodavac odbacuje svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „GET Technology“ nije pročitao Uvjete kupovine.

 

Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a djelimično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „GET Technology“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne (lične) podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „GET Technology“.

 

Naručivanje proizvoda

Online kupovina može se ostvariti samo ukoliko se kupac registruje na za to predviđenom mjestu na „GET Technology". Prilikom ispunjavanja registracijske forme Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne (lične) podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavac informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl., zajedničko ime za ove radnje je newsletter. Pored registracije, Prodavac je ostavio Kupcu mogućnost kupovine bez registracije. Kupac je i kod ovakvog načina dužan dati točne, važeće i potpune osobne (lične) podatke (ime, prezime, mjesto, adresa, telefon i e-mail).

Proizvodi koje je moguće kupiti prezentirani su na „GET Technology". Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Prodavac se obavezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama ili su mu dostupni za isporuku sa skladišta partnera sa kojima ima Ugovor o poslovnoj ili drugoj saradnji.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

 

Otprema i dostava proizvoda

Proizvode koji su plaćeni biti će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od tri radna dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavac zaprimi uplatu na žiro račun ili od trenutka kada bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Proizvodi koji će biti plaćeni gotovinski – pri preuzimanju istih od strane Kupca, biti će isporučeni u roku od tri radna dana. Rok počinje teći od trenutka kada je prodavac zaprimio validnu narudžbu od strane Kupca. U slučaju da naručeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom ili drugom proizvodu. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na otkazivanje narudžbe.

• Dostavu naručenih i kupljenih proizvoda Prodavac naplaćuje u paušalnom iznosu od 7,00 KM sa PDV-om.

• Dostavu vrši Prodavac (putem svojih djelatnika i vozila) ili angažovanjem renomirane dostavne (kurirske) službe.

• Proizvodi će biti složeni i zapakovani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

- provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalazi unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

- obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i uporediti dostavljene proizvode s računom ili otpremnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavnom radniku jer naknadne reklamacije Prodavac neće uvažiti.

• Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti naručenih i kupljenih proizvoda ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

• Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobija sve isprave koje prate proizvod (garantni list, obavještenje o proizvodu, uputstvo za korištenje, tehnička uputstva, izjavu o sukladnosti i dr.), račun, te potvrdu o prijemu pošiljke koju je obavezan potpisati. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave u skladu sa zakonskim propisima.

• U slučajevima kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti, Prodavac ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

• Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan nositi robu do sprata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.

 

Plaćanje

Proizvode naručene putem „GET Technology“ s troškovima dostave (ako ih ima) Kupac se obavezuje platiti Prodavcu jednim od sljedećih načina plaćanja:

• Online plaćanje putem platnih kartica:

MasterCard® - jednokratno (trenutno nije u funkciji)

Visa® - jednokratno (trenutno nije u funkciji)

Virmanom

• Općom uplatnicom

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primanja autorizacije od strane izdavaoca kartice, a kada se plaća virmanom u trenutku prijema uplate na žiro-račun Prodavca.

• Gotovinski

Prilikom preuzimanja naručenih proizvoda od dostavljačke službe ili prilikom preuzimanja naručenih proizvoda u fizičkoj radnji Prodavca.

 

Izjava o sigurnosti

Prodavac primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 256-bitnom enkripcijom podataka (SHA256 with RSA2048 bits). ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sistema Prodavca i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Podržani sigurnosni programi

MasterCard® SecureCode™

Verified by Visa

 

Cijena

• Cijene svih proizvoda izražene su u bosanskohercegovačkoj valuti, konvertibilna marka (KM). Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

• Prodavac je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne najave. Također, Prodavac je ovlašten bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

• Neovisno od prethodne točke ovih Uvjeta kupovine, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje.

 

Garancija i servis

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavca, Kupac ostvaruje prava iz garancije prema garantnom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobija skupa sa kupljenim proizvodom.

Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se u garantnom listu kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom.

Nakon što ovlašteni servis utvrdi neispravnost uređaja, Kupac ostvaruje svoja prava iz garancije u skladu s garantnim listom. Svi artikli prikazani na Web Trgovini GET Technology su nabavljeni isključivo putem legalnih kanala te su na njih plaćeni svi porezi i zakonske obaveze. Uz svaki kupljeni artikal, GET d.o.o isporučuje ovjeren garantni list te fiskalni račun.

 

Povrat / Reklamacija

• U slučaju povrata robe Kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Prodavcu pismenim putem na adresu sjedišta i/ili na e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima. Prodavac će na osnovu pismene obavjesti poduzeti neohodne radnje najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema pisane reklamacije.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

o Isporuka robe koja nije naručena

o Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

o Ostali slučajevi u skladu sa zakonskim odredbama

• Kupac se obavezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavcu o svom trošku, na sljedeću adresu Prodavca: GET d.o.o., Rudarska 195, 88 000 Mostar.

• Kupac je u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavcu dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz garantnog lista a odnosi se na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

• U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavac će Kupcu nadoknaditi njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. Nadoknada – povrat novca vrši se isključivo na transakcijski račun Kupca. U slučaju povrata novca, na Kupcu je obaveza dokazivanje vlasništva nad transakcijskim računom (potvrda iz banke o broju transakcijskog računa, kopija ličnog dokumenta i druga dokumentacija koja je neophodna). Za bilo koje pogrešne radnje koje Prodavac poduzme po osnovu neispravne dokumentacije dostavljene od strane Kupca, snosi Kupac.

 

Izmjene

Prodavac je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „GET Technology". Korisnici „GET Technology" i posjetioci web stranica web shopa dužni su prilikom svake posjete pregledati sadržaj kako samog „GET Technology“ tako i ostale stranice web shopa a posebno ove Uvjete kupovine. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.

 

Intelektualno vlasništvo

• Prodavac daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „GET Technology" samo za osobne (lične) potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „GET Technology", u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja „GET Technology" na drugim web stranicama je zabranjena.

• Prodavac zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „GET Technology" trećoj osobi samo u slučaju potpisanog ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavca i treće strane koja objavljuje informacije.

• Pri kupovini bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavac ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izvorno dato pravo ili dozvolu od proizvođača / distributera proizvoda.

 

Ostale internet stranice

Kada „GET Technology“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugim web stranicama drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavca i ovi uvjeti kupovine u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavca i Kupca. Prodavac takve stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjeta tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Ostalo

Neke od fotografija proizvoda na „GET Technology" su samo ilustrativne prirode većinom preuzete sa interneta i ne moraju u potpunosti odgovarati određenim proizvodima. Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Prodavac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Tačan opis i karakteristike proizvoda zatražite na e-mail adresi: info@get.ba

Prodavac se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup „GET Technology" i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „GET Technology" ukoliko je ista nastala usljed protupravnih radnji trećih osoba, računarskih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Također, Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „GET Technology".

Prodavac zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

- se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

- se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, odnosno kada se radi o zajedničkoj terminologji

- postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na službene jezike u Bosni i Hercegovini, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

 

Završne odredbe

Sve nesuglasice proizašle iz odnosa Prodavac – Kupac ili iz odredbi ovog Ugovora o prodaji, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno ili medijacijom. Medijacijski tim čine 4 člana od kojih po 2 imenuju Prodavac i Kupac. Većinom glasova medijacijski tim donosi konačnu odluku. Ukoliko pak ni medijacijski tim ne uspije riješiti nesporazum, ugovorne strane ugovaraju mjesnu nadležnost suda prodavca, tj. Općinski sud u Mostaru.

 

Privatnost podataka


Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korištenju

Prodavac se obavezuje štiti osobne (lične) podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, te se obavezuje da osobne (lične) podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog ili naručenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavac po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne (lične) podatke Kupaca.

Prodavac prikuplja osobne (lične) podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obaveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih ličnih podataka. Prodavac redovno daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegvo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Prodavac u svakom trenutku nudi Kupcu mogućnost brisanja njegovih ličnih podataka iz baze Prodavca. Ova se mogućnost ne može primjeniti na već kupljene proizvode i Kupca već kupljenih proizvoda.